Technické listy | chladol-eshop

 
Registrace
 
 
 

Na úvod » Nátěrové hmoty THERMOWELL » Technické listy

Technické listy

Technický list - interiérová barva AC-I

TECHNICKÝ LIST

AC-I

Charakteristika a použití Matná omyvatelná interiérová barva odolná vůči plísním.

Vlastnosti výrobku Omyvatelná, vysoká krycí schopnost – propustnost pro vodní páry – vysoká

otěruvzdornost – při běžných podmínkách odolná vůči plísním, velmi lehce

zpracovatelná

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva: bílá, široká škála barevných odstínů

Spojivová báze: polymerní disperze

Sušina: min. 60%

Objemová hmotnost: cca 1 600 kg/m3

Viskozita: 1 500-6 000 mPa.s

Přídržnost k podkladu: min. 0,25 MPa STN 73 2577

Ekvivalentní difúzní hrubost: max. 0,15 m EN ISO 7783-2

Oděr za mokra: třída 2 EN 13300

Kontrastní poměr: třída 1 (7 m2/l) EN 13300

Lesk: mat EN 13300

Zrnitost: jemná, méně než 100 μm EN 13300

Odolnost vůči plísním: stupeň 0 EN 15457

ZPRACOVÁNÍ

Způsob nanášení: váleček, štětec, stříkací zařízení airless

Ředění: v případě potřeby ředit vodou do 5%

Teplota zpracování: nedoporučuje se pracovat při teplotách podkladu a vzduchu nižších než +50C

ani nad +300C a při relativní vlhkosti vzduchu nad 80%

Doba schnutí/vrstva: 4-6 hod. (200C, 65% rel. vlhkost. vzduchu), nižší teplota a vyšší rel. vlhkost

prodlužují dobu schnutí

Podklad: podklad musí být suchý, čistý, vyzrátý, nosný, rovinný bez trhlin, zbavený

prachu, lakových a olejových vrstev, starých nesoudržných nátěrů, barev na

bázi křídy, výkvětů soli a podobně, vhodné podklady: vápenocementové a

cementové povrchy, obklady z kvalitních sádrokartonových desek, povrchy

upravené vyrovnávacími hmotami, desky na bázi cementu a dřevotřísky, dobře

přilnavé dekorační omítky a podobně

Nanášení materiálu: na připravený podklad se aplikuje válečkem, štětcem nebo stříkáním airless ve

2 vrstvách nátěr AC-I. Výrobek je nutné před použitím promíchat.

Čištění nářadí: pracovní nářadí umyjte ihned po použití vodou

BALENÍ, SPOTŘEBA, SKLADOVÁNÍ

Balení: plastove obaly 7 a 25 kg

Spotřeba: 0,25 kg/m2 (2 vrstvy). Spotřeba se může měnit v závislosti na barevném odstínu,

struktuře a charakteru podkladu.

Skladování: skladovat při teplotách +50C až +250C. Chránit před mrazem, slunečním zařením

a sálavým teplem. Výrobek si zachovává svoje užitkové vlastnosti v původním

neotevřeném obalu po dobu 12 měsíců od data výroby

 

Technický list - interiérová barva AC-I PREMIUM

TECHNICKÝ LIST

AC-I

Charakteristika a použití Matná omyvatelná interiérová barva odolná vůči plísním.

Vlastnosti výrobku Omyvatelná, vysoká krycí schopnost – propustnost pro vodní páry – vysoká

otěruvzdornost – při běžných podmínkách odolná vůči plísním, velmi lehce

zpracovatelná

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva: bílá, široká škála barevných odstínů

Spojivová báze: polymerní disperze

Sušina: min. 60%

Objemová hmotnost: cca 1 600 kg/m3

Viskozita: 1 500-6 000 mPa.s

Přídržnost k podkladu: min. 0,25 MPa STN 73 2577

Ekvivalentní difúzní hrubost: max. 0,15 m EN ISO 7783-2

Oděr za mokra: třída 2 EN 13300

Kontrastní poměr: třída 1 (7 m2/l) EN 13300

Lesk: mat EN 13300

Zrnitost: jemná, méně než 100 μm EN 13300

Odolnost vůči plísním: stupeň 0 EN 15457

ZPRACOVÁNÍ

Způsob nanášení: váleček, štětec, stříkací zařízení airless

Ředění: v případě potřeby ředit vodou do 5%

Teplota zpracování: nedoporučuje se pracovat při teplotách podkladu a vzduchu nižších než +50C

ani nad +300C a při relativní vlhkosti vzduchu nad 80%

Doba schnutí/vrstva: 4-6 hod. (200C, 65% rel. vlhkost. vzduchu), nižší teplota a vyšší rel. vlhkost

prodlužují dobu schnutí

Podklad: podklad musí být suchý, čistý, vyzrátý, nosný, rovinný bez trhlin, zbavený

prachu, lakových a olejových vrstev, starých nesoudržných nátěrů, barev na

bázi křídy, výkvětů soli a podobně, vhodné podklady: vápenocementové a

cementové povrchy, obklady z kvalitních sádrokartonových desek, povrchy

upravené vyrovnávacími hmotami, desky na bázi cementu a dřevotřísky, dobře

přilnavé dekorační omítky a podobně

Nanášení materiálu: na připravený podklad se aplikuje válečkem, štětcem nebo stříkáním airless ve

2 vrstvách nátěr AC-I. Výrobek je nutné před použitím promíchat.

Čištění nářadí: pracovní nářadí umyjte ihned po použití vodou

BALENÍ, SPOTŘEBA, SKLADOVÁNÍ

Balení: plastove obaly 7 a 25 kg

Spotřeba: 0,25 kg/m2 (2 vrstvy). Spotřeba se může měnit v závislosti na barevném odstínu,

struktuře a charakteru podkladu.

Skladování: skladovat při teplotách +50C až +250C. Chránit před mrazem, slunečním zařením

a sálavým teplem. Výrobek si zachovává svoje užitkové vlastnosti v původním

neotevřeném obalu po dobu 12 měsíců od data výroby

 

Technický list - interiérová barva AC-I PLUS

TECHNICKÝ LIST

AC-I PLUS

Charakteristika a použití Hluboce matná interiérová barva odolná vůči mokrému oděru.

Vlastnosti výrobku Velmi nízký obsah prchavých organických sloučenin – vysoká propustnost

pro vodní páry – výborná krycí schopnost – odolnost vůči mokrému oděru –

lehce zpracovatelná

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva: bílá, široká škála barevných odstínů

Spojivová báze: polymerní disperze

Sušina: min. 60%

Objemová hmotnost: cca 1 600 kg/m3

Viskozita: 1 500-6 000 mPa.s

Přídržnost k podkladu: min. 0,25 MPa STN 73 2577

Ekvivalentní difúzní hrubost: max. 0,06 m EN ISO 7783-2

Oděr za mokra: řída 3 EN 13300

Kontrastní poměr: třída 1 (7 m2/l) EN 13300

Lesk: hluboký mat EN 13300

Zrnitost: jemná, max. 100 μm EN 13300

ZPRACOVÁNÍ

Způsob nanášení: váleček, štětec, stříkací zařízení airless

Ředění: v případě potřeby ředit vodou do 5%

Teplota zpracování: nedoporučuje se pracovat při teplotách podkladu a vzduchu nižších než +50C

ani nad +300C a při relativní vlhkosti vzduchu nad 80%

Doba schnutí/vrstva: 4-6 hod. (200C, 65% rel. vlhkost. vzduchu), nižší teplota a vyšší rel. vlhkost

prodlužují dobu schnutí

Podklad: podklad musí být suchý, čistý, vyzrátý, nosný, rovinný bez trhlin, zbavený

prachu, lakových a olejových vrstev, starých nesoudržných nátěrů, barev na

bázi křídy, výkvětů soli a podobně, vhodné podklady: vápenocementové a

cementové povrchy, obklady z kvalitních sádrokartonových desek, povrchy

upravené vyrovnávacími hmotami, desky na bázi cementu a dřevotřísky, dobře

přilnavé dekorační omítky a podobně

Nanášení materiálu: na připravený podklad se aplikuje válečkem, štětcem nebo stříkáním airless ve 2

vrstvách nátěr AC-I PLUS. Výrobek je nutné před použitím promíchat.

Čištění nářadí: pracovní nářadí umyjte ihned po použití vodou

BALENÍ, SPOTŘEBA, SKLADOVÁNÍ

Balení: plastove obaly 7 a 25 kg

Spotřeba: 0,25 kg/m2 (2 vrstvy). Spotřeba se může měnit v závislosti na barevném odstínu,

struktuře a charakteru podkladu.

Skladování: skladovat při teplotách +50C až +250C. Chránit před mrazem, slunečním zařením

a sálavým teplem. Výrobek si zachovává svoje užitkové vlastnosti v původním

neotevřeném obalu po dobu 12 měsíců od data výroby

 

Technický list - TERMONÁTĚRY

Technický list

1/ Použití termonátěrů THERMO MAX a THERMO MAX

Termoizolační nátěrové hmoty THERMO MAX a THERMO MAX EXTRA plní nejen estetickou funkci, ale zároveň i šetří náklady na vytápění nebo naopak na chlazení vnitřních prostor. Návratnost takto vynaložených nákladů je velmi rychlá. Termoizolační nátěry jsou vhodné jako pro vnitřní tak i venkovní použití.

Důležitou složkou těchto termonátěrů jsou duté mikrokuličky, které zajišťují izolačně-reflexní funkci. Na povrchu stěn se po zaschnutí barvy vytvoří souvislá vrstva z těchto kuliček, které vytvoří ucelený film – tepelnou membránu, jež zabraňuje úniku tepla, díky čemuž se interiér v zimním období ochlazuje mnohem pomaleji a výrazně se tak snižují náklady na vytápění.

Další výhodou těchto nátěrových hmot při interiérovém použití je zvýšení povrchové teploty stěn, díky tomu nedochází (nebo se výrazně omezí) ke srážení vodních par na stěnách, což je hlavní příčinou vzniku plísní.

V neposlední řadě se díky našim termonátěrům zlepší tepelná pohoda v místnosti a pobyt v těchto prostorech se stává mnohem příjemnější a umožňuje dosáhnout tepelné pohody již při nižší topné teplotě, čímž opět výrazně šetříme náklady na vytápění.

Tyto nátěry doporučujeme aplikovat v interiéru spolu v kombinaci s našimi úspornými topnými systémy. Dosáhneme tak maximálních možných úspor a Vaše náklady na vytápění se tak výrazně sníží.

2/ Výhody termonátěrů THERMOWELL

v zimním období výrazně se snižují náklady na vytápění

 • v letním období zamezují průniku tepelného záření z vnějšího prostředí do interiéru a snižují tak náklady na chlazení těchto prostor (klimatizace)
 • v topné sezóně dosáhneme díky těmto nátěrům vyšší povrchové teploty obvodových stěn, čímž účinně zabráníme nebo alespoň výrazně snížíme srážení vlhkosti na těchto stěnách a tak zamezíme nebo maximálně eliminujeme možnost vzniku plísní v interiéru.

 

3/ Aplikace termoizolačních nátěrů THERMOWELL

Termoizolační nátěry aplikujeme stejně jako klasické nátěrové hmoty a to malířským válečkem, štětcem a nebo stříkáním. Nanáší se ve 2 – 3 vrstvách na čistý, suchý, předem připravený podklad, v případě výskytu plísní sanovaný protiplísňovými prostředky. Nátěry se nanáší zejména na stěny a stropy domu, kterými uniká teplo. Aplikace na vnitřní příčky mezi vytápěnými prostory není z hlediska tepelných úniků důležitá, nátěr těchto částí můžeme vynechat, případně v zájmu ekonomické úspory omezit na 1 – 2 vrstvy nátěru.

Mezi jednotlivými nánosy nátěru je nutné dodržet technologickou přestávku 12 – 24 hod v závislosti na teplotě a vlhkosti. Spotřeba nátěru v interiéru se musí pohybovat okolo 350 – 450 g / m2 podle stavu a hrubosti omítky tak, aby byla zaručené rovnoměrné rozložení mikrokuliček v požadované vrstvě. Čím hladší omítka, tím nižší spotřeba. Z 1kg termoizolačního nátěru natřete přibližně 3 m2. Při aplikaci v exteriéru na fasádách je nutné počítat se spotřebou cca 0,5 – 1kg / m2 opět dle stavu a hrubosti omítky. Nižší vrstva nátěru snižuje jeho termoizolační vlastnosti, což platí jak pro interiérové tak i exteriérové použití ! Při venkovní aplikaci je důležitou podmínkou teplota, jež nesmí po dobu 48 hod klesnout pod 8°C.

4/ Možnosti použití termoizolačních nátěrů THERMOWELL

tyto termoizolační nátěry je možné aplikovat téměř na všechny typy povrchů

 • interiérové nátěry omítek
 • fasádní nátěry
 • tepelné rozvody
 • opláštění výrobních hal
 • zásobníky s tepelnými zdroji, apod.

Upozornění : termoizolační nátěry THERMOWELL snižují tepelné ztráty a tím i náklady na vytápění budov, ale nemohou však zcela nahradit venkovní tepelně-izolační systémy v jejich předepsané tloušťce. Doporučujeme však zejména pro interiérové použití, kde se jedná o jedinečný způsob tepelné izolace s velmi příznivými účinky pro zvýšení teplené pohody a výrazným snížení nákladů na vytápění.

5/ Technické informace

Termoizolační, disperzní nátěrová hmota pro aplikaci v interiérech i exteriérech. Vodoodpudivá nátěrová hmota s protiplísňovými vlastnostmi. Nátěrovou hmotu tvoří směs speciálních plnidel a pigmentů dispergovaných ve vodní disperzi na bázi polymerů s přísadou aditiv. Tyto nátěrové hmoty neobsahují žádná organická rozpouštědla a neuvolňuje do ovzduší žádné škodliviny.

Podklad :

 • podklad musí být dle norem nosný, dostatečně vyzrálý, suchý, nezamrznutý, zbavený prachu, mastnoty, plísní, mechu a veškerých dalších případných nečistot
 • vhodné podklady jsou minerální podklady, nenosné kovové konstrukce, podklady na bázi asfaltu, podklady na bázi PUR pěn
 • nejsou vhodné čerstvé vápenné omítky

 

Aplikace na (starší) minerální nebo vápenné podklady :

 • silně znečištěné podklady očistit vodou se zředěným saponátem případně tlakovou vodou
 • nesoudržné podklady opatřit penetračním vhodným nátěrem
 • silně nasákavé podklady opatřit penetračním vhodným nátěrem
 • lakované, olejové a glazurované nátěry odstranit odstraňovačem nátěrů, případně mechanickým oškrábáním a následně ještě očistit tlakovou vodou
 • vápenné barvy mechanicky odstranit, případně opatřit vhodným penetračním nátěrem
 • útvary z minerální soli mechanicky odstranit a očistit tlakovou vodou a opatřit vhodným penetračním nátěrem
 • zvětralé nátěry a omítky se slabou soudržností mechanicky odstranit a zapravit hmotou s odpovídající strukturou a soudržností
 • mechy a řasy mechanicky odstranit, použít odstraňovač mechů a očistit tlakovou vodou – nejlépe vroucí
 • místa s opadanou omítkou očistit a zapravit odpovídající omítkovou směsí
 • trhliny a praskliny zapravit odpovídající tmelící hmotou

 

Aplikace na (starší) nenosné kovové podklady :

 • povrchy, na kterých se nachází starší nátěrové hmoty odstranit tyto nátěry mechanicky – otryskáním, drátěným kartáčem a to až na podklad
 • následně tyto povrchy ošetřit vhodným základním nátěrem a až na takto ošetřený povrch aplikovat termoizolační nátěr

Orientační spotřeba termoizolačního nátěru :

 • minerální a vápenné podklady 0,35 – 1,0 kg ( v závislosti na prostředí a typu + hrubosti omítky)
 • nenosné kovové konstrukce 0,4 – 0,8 kg ( v závislosti na prostředí a typu + hrubosti podkladu)
 • podklady na bázi asfaltu 0,8 – 1,4 kg ( v závislosti na prostředí a typu + hrubosti podkladu)
 • podklady na bázi PUR pěn 0,8 – 1,4 kg ( v závislosti na prostředí a typu + hrubosti podkladu)

ŘEDĚNÍ:

Produkt je ředitelný vodou, v dodávaném stavu je vhodný pro stěrkování.

Namícháním 4 dílů hmoty na 1 díl vody - vhodné pro stříkání. Namícháním 3 dílů hmoty na 1 díl vody - vhodné pro natírání (štětka, váleček).

Hmotu je možné tónovat do jakéhokoliv odstínu přidáním vodou ředitelných tónovacích barev, max. však do 10% hmotnosti.

Preferovaným způsobem aplikace je stěrkování.Nástřik (ředění v poměru 4 díly hmoty na jeden díl vody) provádíme stříkací pistolí (průměr trysky 3-4 mm). Nutné je používat jmenovitý provozní přetlak stříkací pistole o hodnotě 5 bar – (údaj na manometru). Vyšší hodnota by mohla způsobit poškození struktury použitého plniva a ztrátu deklarovaných vlastností.

Barvu rozmícháváme při malých otáčkách. Veškeré nářadí a pomůcky, jež přijdou do přímého styku s hmotou, musí být z nekorodujících materiálů (nerez, plast, dřevo apod.). Nástroje ihned po použití opláchneme vodou.

DOBA SCHNUTÍ:

Doba schnutí je různá v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Doba schnutí vrstvy o tl. 0,2 mm při 20°C je 1-2 hodiny.

SKLADOVÁNÍ:

Produkt musí být skladován v původních dobře uzavřených obalech při minimální teplotě + 5°C. Doba skladování 12 měsíců ode dne výroby.

Při použití našich termoizolačních nátěrových hmot dodržujte tyto bezpečnostní zásady :

 • při znečištění pokožky umyjte mýdlem a teplou vodou a ošetřete vhodným krémem
 • při zasáhnutí očí vypláchnout proudem vlažné vody
 • při případném požití doporučujeme vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc
 • výrobek nedoporučujeme aplikovat na stavební konstrukce a prvky, jež přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou
 
 
 
 
 
 
CNW:Counter [CNW:Counter]